Στις 27 Νοεμβρίου η μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 θα αποκοπεί από την τιμή της μετοχής το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της Lamda Development. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται για την χρηματοδότηση της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό μετά την εκκίνηση της υλοποίησης του έργου. Μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από ίδια κεφάλαια και από τραπεζικό δανεισμό.

Οι μέτοχοι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου και αυτοί που θα αγοράσουν δικαιώματα μπορούν να το κάνουν την περίοδο 2.12.2019 – 16.12.2019. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίστηκε από τις 2.12.2019 έως τις 11.12.2019.
Σύμβουλοι Έκδοσης είναι οι «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «Axia Ventures Group Ltd».
Για τις ανάγκες της αύξησης θα εκδοθούν σε 97.014.940 (οι «Νέες Μετοχές») οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με τιμή 6,7 ευρώ ανά μετοχή.
Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098.
Αν μείνουν αδιάθετες μετοχές η εταιρία Consolidated Lamda Holdings S.A. έχει δεσμευθεί να τις καλύψει όλες.

Lamda Development: Συμφωνία για δάνειο €880 εκατ. με δύο τράπεζες