Στο 16,2% το ποσοστό ανεργίας στο γ΄τρίμηνο του 2020 έναντι 16,7% το προηγούμενο τρίμηνο

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το ποσοστό ανεργίας κατά το γ΄τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 16,2%, έναντι 16,7% του προηγούμενου τριμήνου και 16,4% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των απασχολουμένων στο γ΄τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 3.926.812 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2,2%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό απασχόλησης του γ΄τριμήνου 2020 μειώθηκε κατά 1,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη-Μέλη, λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19), τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Άλλα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ είναι τα εξής:

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 756.424 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

▪ Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
ανήλθαν σε 4.394.091 άτομα. Ειδικότερα, οι οικονομικά μη ενεργοί κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.210.357 άτομα. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σχετικά με την επίδραση της πανδημίας

Η επίδραση της πανδημίας στην αγορά εργασίας υποχωρεί κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η απουσία από την εργασία και τα άτομα που δεν εργάζονται αλλά αναζητούσαν εργασία και δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν μειώθηκαν σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο 2020 ενώ οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν. Η εργασία στο σπίτι δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020 (Γράφημα 2).

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας η απουσία από την εργασία μειώνεται σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020 ενώ οι ώρες εργασίας αυξάνονται (Γραφήματα 3 και 5). Οι χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ο κλάδος που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό εργασίας από το σπίτι (Γράφημα 4).