Στο 16,3% η ανεργία το Δεκέμβριο από 16,5% τον Νοέμβριο

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον *εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Δεκέμβριο 2019:
• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθε σε 16,3% έναντι 18,5% τον Δεκέμβριο του 2018 και 16,5% τον Νοέμβριο του 2019. Το σύνολο των
απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.898.007 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 758.886 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.252.811 άτομα.
• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 53.160 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018
(αύξηση 1,4%) και μειώθηκαν κατά 6.340 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 0,2%).
• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 114.584 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (μείωση 13,1%) και κατά 12.274 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 1,6%).
• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 14.796 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση 0,5%) και κατά 14.778 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (αύξηση 0,5%).

Το ποσοστό της ανεργίας σε σχέση με το φύλο είναι 20,2% για τις γυναίκες και 13,2 για τους άνδρες.

Στο 34,7% η ανεργία των νέων

Ηλικιακά το μεγαλύτερο ποσοστό 34,7% παραμένει στην ομάδα ηλικίας 15 έως 24 ετών και ακολουθεί με 22,2% η ομάδα 25 έως 34 ετών.
Το μικρότερο ποσοστό ανέργων 8,7% καταγράφεται στην ομάδα ηλικίας 65 έως 74 ετών.

*Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.