Στο 2,3% η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο του 2019

Στο 2,3% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιοποίησε σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2019. Η Στατιστική Αρχή αναθεώρησε προς τα πάνω και τα στοιχεία του 2ου τριμήνου (άνοδος ΑΕΠ κατά 2,8%) ενώ ο στόχος του Προϋπολογισμού για το σύνολο του τρέχοντος έτους είναι στο 2%.
Στην αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018 συνεισέφεραν η αύξηση κατά 9,5% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 14,5%.
Οι επενδύσεις συνεισέφεραν λιγότερο. Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2018.

Αναθεωρήσεις
Το ΑΕΠ των προηγούμενων τριμήνων (1ο τρίμηνο 2019-2ο τρίμηνο 2019) έχει αναθεωρηθεί λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης (ΔΥΕ Οκτωβρίου 2019) και λόγω ενημερωμένων στοιχείων Βραχυχρόνιων Δεικτών. Τελικά το 2ο τρίμηνο η άνοδος του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,8% (αντί για 1,9% που υπολόγιζε πριν η ΕΛΣΤΑΤ). Το 1ο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% (έναντι 1,1% προηγούμενης πρόβλεψης).