Στο 40,3% του ΑΕΠ φόροι και εισφορές στην Ε.Ε., στο 41,5% στην Ελλάδα

Στο 40,3% του ΑΕΠ ανήλθαν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσοστό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2017 όταν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές ανήλθαν σε 40,2% του ΑΕΠ. Στις χώρες της Ευρωζώνης το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο στο 41,7% το 2018 και στο 41,5% το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το μεγαλύτερο ποσοστό φόρων και ασφαλιστικών εισφορών εμφανίζει η Γαλλία (48,4%), το Βέλγιο (47,2%) και η Δανία (45,9%). Ακολουθούν η Σουηδία (44,4%), η Αυστρία (42,8%), η Φινλανδία (42,4%) και η Ιταλία (42%). Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και συγκεκριμένα στην 8η θέση μεταξύ των 28 μελών της ΕΕ με τους φόρους και τις εισφορές να ανέρχονται στο 41,5% (αμετάβλητο σε σχέση με το 2017 και το 2016). Το εντυπωσιακό είναι ότι πριν από 10 χρόνια οι φόροι και οι εισφορές στην Ελλάδα αποτελούσαν μόλις το 34% του ΑΕΠ.
Στην άλλη πλευρά με το μικρότερο ποσοστό φόρων και ασφαλιστικών εισφορών επί του ΑΕΠ είναι η Ιρλανδία (23%), η Ρουμανία (27,1%) και ακολουθούν η Βουλγαρία (29,9%), η Λιθουανία (30,5%) και η Λετονία (31,4%).