Στο 6,375% ορίστηκε το επιτόκιο για το ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  ανακοίνωσε στις 10 π.μ. της Παρασκευής 6/12/2019 ότι το επιτόκιο για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου λήξεως το 2024, ύψους 600 εκατ. ευρώ ορίστηκε στο 6,375%. Οι ομολογίες πρόκειται να εκδοθούν από την κατά 100% θυγατρική την ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν:
(i) για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε.,
(ii) για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και
(iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ήταν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International λειτούργησε ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.

Update: Πολύ ακριβό επιτόκιο

To επιτόκιο της τάξης του 6,375% συνιστά ένα πολύ υψηλό επιτόκιο συγκριτικά με τις αποδόσεις ως τη λήξη (yield to maturity) των εταιρικών ομολόγων ομοειδών επιχειρήσεων, όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας (η απόδοση είναι το ποσοστό που οι επενδυτές ζητούν για να δανείσουν την εταιρεία επί της τρέχουσας τιμής του ομολόγου, η οποία αλλάζει κάθε μέρα ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση και τον χρόνο μέχρι τη λήξη. Διαφέρει  από το επιτόκιο, διότι το επιτόκιο έχει ως σημείο αναφοράς την ονομαστική τιμή του ομολόγου και όχι την τρέχουσα τιμή).

Αποδόσεις Εταιρικών Ομολόγων
Εταιρεία 5 Δεκ. 2019 4 Δεκ. 2019
CORAL 2.04% 1.88%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2.31% 2.32%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.64% 2.46%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 2.70% 2.69%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2.77% 2.75%
HOUSE MARKET 2.31% 2.31%
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT 3.54% 3.19%
ΟΠΑΠ 2.92% 2.93%
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.57% 3.45%
B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 7.17% 7.17%
Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Πτώση για ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπό την πίεση διαρροών για το ομόλογο

Πολύ «ακριβό» το επιτόκιο για το ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ