Στο 86,1% του ΑΕΠ το χρέος των μελών της ευρωζώνης, στο 178,2% της Ελλάδας

Το δημόσιο χρέος των κρατών-μελών της ευρωζώνης σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας eurostat διαμορφώθηκε στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 στο 86,1% του ΑΕΠ, δηλαδή λίγο χαμηλότερα από το 86,4% που ήταν στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2019.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 28 κρατών-μελών το χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ τους ήταν ακομα χαμηλότερο στο 80,1% στο τέλος του γ΄τριμήνου από 80,4% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Η Ελλάδα ως γνωστόν κρατάει τα σκήπτρα με το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ να ανέρχεται σε 178,2% στο τέλος του γ΄τριμήνου του 2019. Ακολουθούν η Ιταλία με 137,3%, η Πορτογαλία με 120,5%, το Βέλγιο με 102,3% και η Γαλλία με 100,5%.

Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν οι Εσθονία (9,2%), το Λουξεμβούργο (20,2%) και η Βουλγαρία (20,6%)