Συρρίκνωση 12,1% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη το β΄ τρίμηνο του 2020

Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,9% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή το α΄τρίμηνο του 2020 και κατά -15,0% και -14,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επόμενες εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα δημοσιοποιηθούν στις 14 Αυγούστου 2020. Στοιχεία έδωσαν 10 χώρες της ευρωζώνης από τις 19. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές.

Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί από τότε που τηρούνται στατιστικά στοιχεία χρονοσειρών το 1995. Σύμφωνα με την Eurostat το πρώτο τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,2% στην ΕΕ.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η Ισπανία (-18,5%) κατέγραψε την υψηλότερη πτώση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (-14,1%) και τη Γαλλία (-13,8%). Η Λιθουανία (-5,1%) κατέγραψε τη χαμηλότερη πτώση.