Συστήματα Sunlight: Στο Β η πιστοληπτική της ικανότητα από την ICAP Group

H “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE” ανακοίνωσε σήμερα, βάσει των  υποχρεώσεων του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρεία ICAP Group A.E. έλαβε εκ νέου διαβάθμιση Β, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα.