Τ. Κουτσολιούτσος CEO FF: Συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας

Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της FF, δήλωσε σχετικά: ” Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας που λειτουργούμε, είμαι αφοσιωμένος στο να οδηγήσω τον Όμιλο και γνωρίζω πολύ καλά πως οι πιστωτές και οι μέτοχοι και οι λοιποί επενδυτές θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα της κατάστασης. Αναγνωρίζω ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει γρήγορα και με τη βοήθεια ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε όλες τις εμπορικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις. Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλό μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης μιας ευρύτερης αναθεώρησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου”.