Τα Πλαστικά Θράκης ολοκλήρωσαν σε χρόνο ρεκόρ επενδύσεις για την παραγωγή 1,5 εκατ. χειρουργικών μασκών

Οι έκτακτες επενδύσεις της εταιρείας Πλαστικά Θράκης ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών (Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR) στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη στην Ελλάδα, στο Forfar της Σκωτίας και στην Clara της Ιρλανδίας ολοκληρώθηκαν.

Πλέον η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1,5 εκ. μασκών ημερησίως. Εκτός της Ελληνικής αγοράς, σημαντικό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραγόμενες χειρουργικές μάσκες εναρμονίζονται πλήρως με τις προδιαγραφές των σχετικών πιστοποιητικών, ενώ με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την περαιτέρω εξειδίκευση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πλέον η παραγωγική λειτουργία πραγματοποιείται, ακολουθώντας αυτοματοποιημένες και αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Καθετοποίηση παραγωγικής διαδικασίας 

Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση γραμμών παραγωγής ελαστικού βραχίονα (ear loop) και επιρρίνιου ελάσματος (nose wire), ώστε με την υλοποίηση και των συγκεκριμένων επενδύσεων, ο όμιλος να επιτυγχάνει πλήρη παραγωγική καθετοποίηση, παράγοντας το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χειρουργικών μασκών, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερo την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μάσκες, χειρουργικές στολές και αντισηπτικά Made in Greece: Γρήγορα αντανακλαστικά και η κρίση έγινε ευκαιρία