Target4Life: Καινοτόμο αποταμιευτικό-επενδυτικό προϊόν από την Allianz

«H Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση», δήλωσε η κυρία Φιλίππα Μιχάλη, διευθύνουσα σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάδος σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την κυκλοφορία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός αποταμιευτικού/επενδυτικού προϊόντος με ασφαλιστική κάλυψη του Target4Life, το οποίο δίνει εξατομικευμένες λύσεις και προσαρμόζεται δυναμικά στον κύκλο ζωής, που επιλέγει ο πελάτης.
Η κυρία Μιχάλη εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Allianz αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το προϊόν στην Ελλάδα αμέσως μετά τη Γαλλία και την Ιταλία: Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Ελλάδα αλλάζει και το περιβάλλον είναι θετικό και μπορεί να υποστηρίξει νέα αποταμιευτικά/επενδυτικά προϊόντα, ο δεύτερος λόγος η εμπιστοσύνη που δείχνει η μαμά εταιρεία στη χώρα και την ελληνική θυγατρική της, ο τρίτος είναι η άρση των capital controls, που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, τέταρτος λόγος είναι η τάση προς μηδενικά-αρνητικά επιτόκια και ο πέμπτος λόγος είναι η επικείμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, την οποία αναμένουμε.
Όλα αυτά συνηγορούν στην απόφαση του ομίλου Allianz να προσφέρουν το συγκεκριμένο προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται από την ομάδα της Allianz Global Life, που εδρεύει στην Ιρλανδία.

Ο κ. Gino Fassina.

Την ομάδα αυτή εκπροσώπησε ο Gino Fassina επικεφαλής του Μarket Management της Alllianz Global Life, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στις χώρες με θετική προοπτική, συνόψισε τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του προϊόντος και της ομάδας πίσω από αυτό. Όπως είπε, το Target4Life έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς παρέχει εξατομίκευση – σχεδιάζεται για τις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη – και έχει ευελιξία με την έννοια της δυνατότητας αλλαγής των στόχων στη διάρκεια ζωής του. Πρόσθεσε, ότι το προϊόν αξιοποιεί την εμπειρία της Allianz Global Investors η οποία διαθέτει εμπειρία 125 χρόνων στη διαχείριση κεφαλαίων, διαχειρίζεται περίπου 505 δισ. ευρώ σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο και ασχολείται με τη συνεχή βελτιστοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής. Σε ερώτηση, για τα κεφάλαια που το συγκεκριμένο νέο προϊόν έχει συγκεντρώσει στις χώρες που πρωτοκυκλοφόρησε, δηλαδή σε Γαλλία και Ιταλία, απάντησε ότι το ποσό ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και τα υποκείμενα προϊόντα, πάνω στα οποία επενδύει ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ.

O κ. Στέφανος Μαλαχιάς.

Ο Στέφανος Μαλαχιάς, εμπορικός διευθυντής της Allianz Ελλάδος, ανέλυσε με λεπτομέρειες αλλά και με ένα συγκεκριμένο ζωντανό παράδειγμα τα στοιχεία του αποταμιευτικού/επενδυτικού προϊόντος. Είπε πως το Terget4Life είναι ένα προϊόν Unit Linked νέας γενιάς, δηλαδή παρέχει επένδυση κεφαλαίου σε συνδυασμό με ασφάλεια ζωής, που μέσω του κύκλου ζωής του εξατομικεύεται και είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες του ασφαλισμένου.

Η καινοτομία του Life Cycle. To Life Cycle είναι ο μηχανισμός που αυτόματα αλλάζει την επενδυτική στρατηγική κατά τη διάρκεια του συμβολαίου από επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου στην αρχή σε επενδύσεις χαμηλότερου κινδύνου προς τη λήξη του.

Ο ίδιος ζήτησε τυχαία τη βοήθεια παριστάμενου δημοσιογράφου ώστε να δημιουργήσουν το προφίλ ενός υποψήφιου πελάτη και να απεικονιστεί διαγραμματικά ο επενδυτικός κίνδυνος στη διάρκεια ζωής του (Life Cycle). Από την διαγραμματική απεικόνιση προέκυψε ότι το προϊόν αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο με βάση το προφίλ του πελάτη τα πρώτα χρόνια και σταδιακά διαμορφώνει χαμηλότερο προφίλ επενδυτικού κινδύνου διασφαλίζοντας τις όποιες αποδόσεις.
Για τον καθορισμό της στρατηγικής Life Cycle λαμβάνεται υπ’ όψη ο στόχος του πελάτη και τρεις αναγκαίες παράμετροι:
1. Ο χρονικός ορίζοντας: Ημερομηνία επίτευξης του στόχου, με ελάχιστο χρονικό διάστημα προβλεπόμενης διάρκειας τα 5 χρόνια.
2. Η πρόθεση ανάληψης κινδύνου: Το επίπεδο κινδύνου που ο πελάτης θέλει να αναλάβει και το οποίο έχει διαβαθμίσεις χαμηλού-μεσαίου-υψηλού.
3. Ο τρόπος πληρωμής: Δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή περιοδικών καταβολών.

Ελάχιστη Καταβολή

Σε ερώτηση του CEO.gr εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής είτε εφάπαξ είτε περιοδικά ο κ. Μαλαχιάς απάντησε πως «η εφάπαξ ελάχιστη καταβολή είναι 2.500 ευρώ και η ελάχιστη ετήσια 1.200 ευρώ
Σε άλλη ερώτηση του CEO.gr εάν υπάρχει ανταγωνιστικό αντίστοιχο προϊόν στην ελληνική αγορά ο κ. Μαλαχιάς απάντησε ότι είναι το πρώτο ενώ ο Gino Fassina συμπλήρωσε πως «είναι πρωτοπόρο και στην ευρωπαϊκή αγορά».
Σε άλλη ερώτηση εάν μπορεί οι αποδόσεις να είναι αρνητικές, η κυρία Μιχάλη απάντησε ότι «σε καθεστώς αρνητικών επιτοκίων ουδείς εγγυάται τις αποδόσεις».

Που επενδύει

Τα κεφάλαια του Target4Life λειτουργούν ως Fund of Funds καθώς επενδύονται ανάμεσα σε ένα καλάθι 21 αμοιβαίων κεφαλαίων για την διασπορά και την αντίστοιχη – με τις ανάγκες του πελάτη – ανάληψη κινδύνου. Γι΄αυτό και αυτά τα 21 funds υπάγονται και στις τρεις διαθέσιμες κατηγορίες επενδυτικού κινδύνου μετοχικά, ομολογιακά και εναλλακτικά. Συνήθως επιλέγονται μεταξύ 6 και 10 funds, εξήγησε ο κ. Μαλαχιάς. Σημαντικό πλεονέκτημα του Target4Life αποτελεί η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η οποία γίνεται με βάση τον κανόνα Value at Risk σε τακτικότατη βάση με μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια συχνότητα.
Ο κ. Μαλαχιάς έκλεισε την παρουσίαση, συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα του Target4Life:
Εξατομίκευση: Κάθε επενδυτική στρατηγική του Life Cycle είναι μοναδική
Προσβασιμότητα: Ο πελάτης έχει πρόσβαση σε διαχείριση ανάλογη των αναγκών του.
Ανακατανομή και έλεγχος του κινδύνου: Διαχείριση με βάση την επίτευξη του στόχου και τον έλεγχο του κινδύνου.
Ευελιξία: Διαφορετικοί τρόποι καταβολής ασφαλίστρων και δυνατότητα τροποποίησης του προφίλ κινδύνου.
Διαφάνεια: Ενημέρωση για την απόδοση, τη σύνθεση τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου.
Δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς: Τρεις μήνες μετά από την έναρξη του συμβολαίου
Αξιοπιστία-Εμπιστοσύνη Διαχειριστή:

Κεφάλαιο και προμήθειες

Το Target4Life επενδύει κατά μέσο όρο το 97,5% του κεφαλαίου που καταβάλει ο πελάτης. Στην ερώτηση για τις προμήθειες η απάντηση είναι ότι κατά την εφάπαξ καταβολή οι προμήθειες είναι 3%, το κόστος διαχείρισης 1,85% ετησίως και 0,25% είναι η ετήσια ασφαλιστική κάλυψη.

Η αγορά αναπτύσσεται με άξονα τα Unit Linked

Τέλος, σχετικά με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα, τα στελέχη της εταιρείας είπαν ότι κινείται με ικανοποιητικό ρυθμό και το 10μηνο έκλεισε με 2,3% ανάπτυξη με άξονες την υγεία, τα ομαδικά συμβόλαια αλλά κυρίως τα προϊόντα Unit Linked, τα οποία τρέχουν με ρυθμό άνω του 15%. Αντίθετα οριακά θετικό πρόσημο έχει η αγορά του αυτοκινήτου.

Χρήστος Ιωάννου