Θα ενημερώσει η MIG τί ακριβώς κάνει με τη Singular;

Η διοίκηση της εταιρείας MIG ως βασικός μέτοχος της εταιρείας Singular Logic οφείλει να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες που δρομολογεί σχετικά με την εταιρεία Singular, η οποία αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο (είναι μέτοχος άμεσα και έμμεσα με ποσοστό με 85,7%).
Να σημειώσουμε ότι η MIG είναι εταιρεία Συμμετοχών και θεωρητικά αντλεί έσοδα από τις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες που έχουν πραγματική δραστηριότητα. Στην πράξη δεν έχει και πολλά έσοδα από τις εταιρείες για διάφορους λόγους μεταξύ αυτών είτε γιατί είναι ζημιογόνες οι θυγατρικές εταιρείες είτε γιατί δεν αποδίδουν μερίσματα και γι’ αυτό και η ίδια είναι ζημιογόνος. Οι μόνοι που οφελούνται από τη λειτουργία της MIG δεν είναι οι μέτοχοί της, αλλά τα στελέχη που ασκούν διοίκηση και λαμβάνουν αμοιβές, οι οποίες όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των εταιρειών είναι αναντίστοιχες.

Όμως τί συνέβη με τη Singular Logic, την οποία η MIG προσπάθησε να πουλήσει προσφάτως, αλλά η πώληση ναυάγησε λόγω των υψηλών χρεών που κουβαλάει εδώ και χρόνια;

Αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και κεφαλαιοποίηση χρέους

Την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς και συγκεκριμένα στις 30 Δεκεμβρίου 2019, η θυγατρική εταιρεία της MIG, πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Πράγματι, η Γενική Συνέλευση στις 30.12.2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 31,782 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών ή και συμψηφισμό χρέους της εταιρείας. Γι΄αυτό το σκοπό η εταιρεία θα εκδώσει 31.782.000 νέες ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ και με τιμή διάθεσης ενός ευρώ ανα μετοχή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται οι μέτοχοι της Singular Logic να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης περί της αύξησης κεφαλαίου (δηλαδή μέχρι τις 13 ή 14 Ιανουαρίου 2020 ανάλογα με ποιά ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη ως προς τη δημοσιοποίηση στο ΓΕΜΗ).

Να σημειωθεί ότι αρχικά το διοικητικό συμβούλιο της Singular Logic είχε προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση κεφαλαίου κατά μεγαλύτερο ποσό ήτοι 44,4 εκατ. ευρώ ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω η γενική συνέλευση ενέκρινε τελικώς μικρότερο ποσό και έως 31,782 εκατ. ευρώ. 

Η MIG οφείλει να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

  1. Αν η ίδια θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου και ποιοί άλλοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση;
    Εκτός από τη MIG μέτοχος στην εταιρεία Global  Equity Investments S.A. με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία παλαιότερα είχε δηλωθεί ότι ανήκει στον Νικόλαο Φράγκο (ο κ. Νικόλαος Φράγκος είχε εμφανιστεί παλαιότερα επίσης ως μέτοχος της Vivartia μέσω της ίδιας εταιρείας).

2. Τί μέρος της αύξησης κεφαλαίου θα είναι το ποσό του χρέους που θα κεφαλαιοποιηθεί και ποιά τράπεζα θα αναλάβει να μειώσει το χρέος έναντι μετοχών; Θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι έμμεσα μέτοχος της Singular και πιστωτής-μέτοχος και της MIG ή θα είναι π.χ. η Eurobank, η οποία έχει ακόμα κάποια υπόλοιπα δανείων;
Να σημειώσουμε πως η Singular Logic έχει συνολικά δάνεια περίπου 62,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 28 εκατ. ευρώ είναι από την Τράπεζα Πειραιώς.

3. Να ενημερώσει συνολικά για το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών δηλαδή αν και κατά πόσο όλες αυτές οι ενέργειες θα ωφελήσουν τους μετόχους της MIG.

Πως η ιστορική SingularLogic κατάντησε προβληματική υπό την ιδιοκτησία της MIG