Τι αλλάζει σε ντελίβερι και κούριερ – Διανομές μόνο με έντυπο

Νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που απασχολούν διανομείς φέρνει απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, υποχρεούνται να υποβάλλουν νέο έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» προαναγγέλλοντας την χρήση αυτή.

Με το νέο έντυπο Ε13, οι εργοδότες υποχρεούνται να προδηλώνουν την χρήση της μοτοσικλέτας από τον εργαζόμενο πριν την έναρξη της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Αντίστοιχα καταχωρείται η λήξη της χρήσης της μοτοσικλέτας, εφόσον αυτή δεν χρησιμοποιείται πια για τις ανάγκες των εργασιών της επιχείρησης.

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου δίδεται περίοδος προσαρμογής. Έως τις 20 Δεκεμβρίου, όλοι οι εργοδότες σε όλη την επικράτεια που απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα για τις ανάγκες της δουλειάς τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν το νέο έντυπο Ε13 στην «Εργάνη».

Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), που:

  1. χρησιμοποιείται ήδη ή
  2. θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά έως και την 20ή-12-2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση καταχώρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, είχε θεσπιστεί με το άρθρο 55 του Ν. 4611/2019

Όπως προβλέπεται στον ίδιο νόμο στο άρθρο 56 παρ. 7, όταν οι εργαζόμενοι  χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος ίση με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης  αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν έχει τον χαρακτήρα μισθού ούτε συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, δεν υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών, άδειας και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

Δείτε το έγγραφο: