Το Χρηματιστήριο Αθηνών βράβευσε το IR της Μυτιληναίος

Tο IR της εταιρείας «Μυτιληναίος» βραβεύτηκε χθες  Πέμπτη στην εκδήλωση που έκανε το Χρηματιστήριο Αθηνών με θέμα «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης».

Με αφορμή αυτή τη βράβευση, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ένα σαρωτικό μετασχηματισμό, ο οποίος αφορούσε και την νέα εταιρική δομή της εταιρείας που ακολουθεί τα καλύτερα διεθνή πρότυπα.
Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου, ο Πρόεδρος είχε διαβάσει μέρος από την επιστολή που είχε στείλει ο πρόεδρος στους εργαζομένους το Δεκέμβριο του 2016,ανέφερε τα παρακάτω:
«Χάρη στις προσπάθειες όλων μας, βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή των τελευταίων δέκα χρόνων. Και αυτή ακριβώς η στιγμή, είναι η πλέον κατάλληλη για να ανοίξουμε τα φτερά μας και να μετεξελιχθούμε στην μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της Ελλάδος. Στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας, θα πρωταγωνιστεί μία ελληνική στην καρδιά, αλλά πολυεθνική σε μέγεθος και προοπτική, εταιρεία, που μπορεί να σταθεί επάξια στις παγκόσμιες αγορές, χωρίς να επηρεάζεται από τους κλυδωνισμούς της εγχώριας κρίσης».
«Η νέα μας δομή έχει σχεδιαστεί και διαρθρωθεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία Μυτιληναίος:

•             Είναι η πρώτη μη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα που έχει Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης
•             Έχει προχωρήσει στη δημιουργία Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία και διοίκηση της Εταιρείας, συνεπικουρούμενη από αρμόδιες επιτροπές (Metallurgy, Energy EPC, Finance, Capital allocation)
•             Έχει προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου:
64% ανεξαρτησία στο ΔΣ – 100% ανεξαρτησία στις Επιτροπές ΔΣ (Ελέγχου και Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων) – Αναβάθμιση Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν: Εξειδίκευση σε όλες τι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, εμπειρία σε ΔΣ, σε χρηματοοικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα,  στις διεθνείς κεφαλαιαγορές αλλά και διεθνής και ακαδημαϊκή εμπειρία