Το Ελληνικό διέσωσε τη ρευστότητα της Lamda Development: Μείωση 57% Ebitda και μείωση διαθεσίμων 50 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο 2020

Την Πέμπτη το βράδυ 23 Ιουλίου 2020, η εταιρεία Lamda Development δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου του 2020.  Τα έσοδα σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν στα 19,514 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένα (-3,4%) έναντι 20,215 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Η εταιρεία αντλεί έσοδα από τα ενοίκια από τα καταστήματα που φιλοξενεί στα εμπορικά κέντρα που εκμεταλλεύεται, από τα ενοίκια σε άλλα ακίνητα και από άλλες εκμεταλλεύσεις (Μαρίνα Φλοίσβου). Σε αυτά τα έσοδα προστίθενται τυχόν υπεραξίες ή αφαιρούνται αντίστοιχες υποαξίες από τις αναπροσαρμογές στην αξία των ακινήτων της. Στο α’ τρίμηνο του 2020 η εύλογη αξία των ακινήτων μειώθηκε κατά 12,817 εκατ. ευρώ ποσό που οδήγησε σε μείωση και των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Έτσι, τα λειτουργικά αποτελέσματα σε όρους κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) μειώθηκαν 57% και διαμορφώθηκαν στα 6,067 εκατ. ευρώ από 14,076 εκατ. ευρώ. το α΄τρίμηνο του 2020.

Σε επίπεδο προ φόρων το αποτέλεσμα ήταν ζημιές -1,304 εκατ. ευρώ από κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μετά φόρων ήταν θετικό κατά 386 χιλιάδες ευρώ από κέρδη 4,385 εκατ. ευρώ.

Ταμειακές Ροές

Οι ταμειακές ροές του ομίλου Lamda Development ήταν αρνητικές κατά 12,89 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά στο α΄τρίμηνο τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν 50,458 εκατ. ευρώ.  Η εταιρεία στο τέλος Μαρτίου 2020 διέθετε μεγάλη ρευστότητα (652 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης κεφαλαίου που έκανε στο τέλος του 2019 ενώ σε αυτά προστέθηκαν τα κεφάλαια που άντλησε τον τρέχοντα μήνα Ιούλιο, μέσω της έκδοσης του ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ. Βέβαια αν και οι παραπάνω ενέργειες έγιναν για την χρηματοδότηση κυρίως του έργου της ανάπλασης του Ελληνικού «έσωσαν» την εταιρεία από υποχρεώσεις που δεν μπορούσε προηγουμένως να αποπληρώσει και βρισκόταν για πολλούς μήνες σε συζητήσεις με τις τράπεζες. Με αφορμή το Ελληνικό συγκέντρωσε επιπλέον κεφάλαια για να τακτοποιήσει ληξιπρόθεσμα δάνεια ενώ έλαβε και νέες πιστωτικές γραμμές για την χρηματοδότηση του έργου. Άρα λεφτά έχει για το έργο αλλά και για να καλύψει άλλες «τρύπες».

Τα εμπορικά κέντρα

Η δραστηριότητα των εμπορικών κέντρων υποχώρησε λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που η κυβέρνηση έλαβε. Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), η οποία βέβαια θα είναι χειρότερη στο β΄τρίμηνο του 2020, καθώς τα εμπορικά κέντρα ήταν κλειστά λόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020.

Το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε 14,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Με αφορμή τα αποτελέσματα της Lamda Development μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μερικά σχόλια:

  1. Όταν οι εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρείες όλου του κόσμου δημοσιοποιούν αποτελέσματα β΄τριμήνου 2020 αφού βρισκόμαστε προς το τέλος Ιουλίου κάποιες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημοσιοποιούν με τεράστια καθυστέρηση τα δικά τους αποτελέσματά τους. Δεν είναι υποχρεωμένες να τα δημοσιοποιήσουν νωρίτερα. Η καθυστέρηση αυτή είναι νόμιμη καθώς την επιτρέπει η σχετική νομοθεσία και η αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ομως αφενός δημιουργεί τεράστια ανισότητα στην πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών αφετέρου δεν συνάδει με το πνεύμα του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης. Όσο για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού Χρηματιστηρίου, αυτή δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν.
  2. Στο δελτίο τύπου η εταιρεία αναφέρει τους τζίρους των εμπορικών κέντρων στο α΄δίμηνο και όχι στο α΄τρίμηνο που είναι και η περίοδος αναφοράς. Μπορεί να θέλει να δείξει ότι μέχρι το πρώτο δίμηνο τα πράγματα πήγαιναν καλά, αλλά όφειλε να προσθέσει και την πορεία τους την περίοδο αναφοράς.
  3. Η εταιρεία αναφέρει ελάχιστα πράγματα για την πορεία της στο β΄τρίμηνο, το οποίο ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Ούτε αυτό συνάδει με το πνεύμα του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Χρήστος Ιωάννου