Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεβάζει τον πήχη για μείωση 60% (από 40%) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη υπέρ ενός νομικά δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% έως το 2030, έναντι των επιπέδων του 1990, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η νομοθετική συνέλευση ενέκρινε το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% με πλειοψηφία 26 ψήφων.

Η πλήρης συνέλευση θα σφραγίσει τα αποτελέσματα με νέα ψηφοφορία την Τετάρτη.

Ο στόχος που ενέκρινε το Κοινοβούλιο είναι πιο φιλόδοξος από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των εκπομπών αερίων «τουλάχιστον 55%» έως το 2030 ενώ ο υφιστάμενος στόχος είναι για μείωση 40% το 2030.

Για να επιτευχθεί ο νέος στόχος το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με τις χώρες-μέλη της ΕΕ, οι οποίες είναι διχασμένες για το πόσο γρήγορα μπορούν να πετύχουν τον παραπάνω στόχο.

Οι ειδικοί λένε ότι η μείωση κατά 55% έως το 2030 είναι η ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται για να τεθεί η ΕΕ σε καλό δρόμο για το σχέδιό της ώστε να γίνει ουδέτερη κλιματικά έως το 2050, θέτοντας σταθερά τις εκπομπές της ΕΕ σε μια πορεία που, εάν υιοθετηθεί παγκοσμίως, θα περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε ασφαλή επίπεδα.