Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφους 601 υπέρ έναντι 57 κατά υιοθέτησε ψήφισμα κατά της Τουρκίας

Με 601 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 36 αποχές η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Aποκλειστική Oικονομική Zώνη της Ελλάδας και της Κύπρου. Ταυτόχρονα εκφράζει επαναλαμβάνοντας την πλήρη αλληλεγγύη προς τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης την ανησυχία του … Continue reading Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφους 601 υπέρ έναντι 57 κατά υιοθέτησε ψήφισμα κατά της Τουρκίας