Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων

Ο Νικόλαος Μαυρίκος.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο του Πενηλληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ), ύστερα από την διενέργεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών του συλλόγου.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλιού είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου
Α΄Αντιπρόεδρος: Παπαχαστάς Χριστόφορος του Μιχαήλ
Β΄Αντιπρόεδρος: Μαντούβαλος Δημήτριος του Θεοδώρου
Γενικός Γραμματέας: Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία
Ταμίας: Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου

Σύμβουλοι:
Πανούσου – Κωνσταντέλου Νίκη του Ιωάννου
Νομικός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος
Πανουτσόπουλος Μερκούριοςτου Δημητρίου
Πεντίδης Απόστολος του Γεωργίου

Οι στόχοι που έθεσε ο Πρόεδρος Νικόλαος Μαυρίκος είναι:

*Η βελτίωση των συνθηκών και των όρων ανταγωνισμού των μελών του Συλλόγου σε ένα πανευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
*Η βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που προβλέπεται σύμφωνα με το Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής (Mulitannual Strategic Plan M.A.S.P).
*Η συνέχιση των προσπαθειών για χορήγηση απαλλαγής από εισαγωγικό δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ για τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
*Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας.