Τρύπα 221 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΟΑΕΔ (υπέρ ανεργίας) το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ο ΟΑΕΔ στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2020 εισέπραξε για την ανεργία από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 221 εκατ. ευρώ ή 60% λιγότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Συγκεκριμένα έλαβε 145,93 εκατ. ευρώ από 366,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αυτό καταγράφεται στα οικονομικά στοιχεία που έχει αναρτήσει στη διαύγεια και τα οποία παρουσιάζει η “Αδέσμευτη φωνή εργαζομένων” στον ΟΑΕΔ. Τα έσοδα υπέρ ανεργίας τόσο των εργοδοτών όσο και των μισθωτών βυθίστηκαν με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει να δημιουργείται “τρύπα” στα έσοδα του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2020 τα εισπραχθέντα ποσά εισφορών ανεργίας εργοδότη και λοιπών εισφορών εργοδότη διαμορφώθηκαν στα 99,41 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του 2019 είχαν διαμορφωθεί στα 177,77 εκατ. ευρώ.

Την ίδια εικόνα για τους φετινούς μήνες Μαρτίου – Απριλίου 2020 έχουν και τα εισπραχθέντα έσοδα του ΟΑΕΔ από τους κωδικούς εισφορών των μισθωτών για τις εισφορές ανεργίας μισθωτών και λοιπές εισφορές μισθωτών. Συνολικά φέτος εισπράχθηκαν 46,52 εκατ. € ενώ τους ίδιους μήνες για τους ίδιους ΚΑΕ, πέρυσι ο ΟΑΕΔ εισέπραξε 188,81 εκατ. €.

Για κάθε μία μονάδα αύξησης της ανεργίας (που αντιστοιχεί σε περίπου 50.000 ανέργους) ο Οργανισμός επιβαρύνεται με 20-22 εκατ. ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σε όλα αυτά τα δεδομένα έρχεται να προστεθεί η νομοθετημένη μείωση στις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ από την 1η Ιουνίου 2020 κατά 0.9% για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, τονίζεται.