Τυχερά παιχνίδια: Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης στα κέρδη των παικτών και αυξάνεται η φορολογία

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε την Παρασκευή 18/12 στη Βουλή (σ.σ. στην πράξη μόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας δεν είναι καθώς περιέχει δεκάδες νομοθετικές διατάξεις από διάφορα υπουργεία) συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 57 διάταξη για τη φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια των παικτών.

Φαινομενικά μειώνεται ο φόρος καθώς μειώνονται οι συντελεστές, όμως στην πράξη ο φόρος αυξάνεται καθώς αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης και αντί να φορολογείται η κάθε στήλη όπως μέχρι τώρα θα φορολογείται το κάθε δελτίο, το οποίο αποτελείται από πολλές στήλες. 

Η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης σε συνδυασμό με ότι τα κέρδη ανά στήλη ήταν αφορολόγητα έως 100 ευρώ, συνεπάγεται αύξηση του φόρου για τον παίκτη.

Για παράδειγμα σε ένα δελτίο οι δύο στήλες κέρδιζαν από 100 ευρώ η κάθε μία με το σημερινό καθεστώς τα κέρδη θα ήταν αφορολόγητα. Με το νέο τρόπο ανά δελτίο τα πρώτα 100 θα είναι αφορολόγητα και τα υπόλοιπα 100 θα φορολογηθούν με συντελεστή 2,5%.

Πρόκειται για ένα αντικίνητρο για τον παίκτη, το οποίο όπως αναφέρουν επαγγελματίες της αγοράς θα πλήξει τα τυχερά παιχνίδια τόσο τον on-line όσο και τον επίγειο στοιχηματισμό. Το εάν το κράτος θα αντλήσει περισσότερα έσοδα μένει να φανεί, καθώς το σύνηθες είναι όπου επιβάλλεται φόρος που δεν συμφέρει τον παίκτη, ο παίκτης να στρέφεται σε άλλες μορφές.

Το υπουργείο Οικονομικών πάντως προσβλέπει σε αυξημένα έσοδα 68,6 εκατ. ευρώ με τη νέα μέθοδο από 27,7 εκατ. ευρώ με τη σημερινή μέθοδο υπολογισμού.

Τί προβλέπει το άρθρο 57:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου 2961/2001 (Α΄266) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ΄και δ΄της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (ευρώ) / Ποσοστό κλίμακας

0-100 / 0%

100,01-200 / 2,5%

200,01-500  / 5%

> 500 / 7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

 

 

Τώρα τα κέρδη ανά δελτίο είναι αφορολόγητα