Β. Ψάλτης (Αlpha Bank): Το τραπεζικό σύστημα και θέλει και μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις

Στη  σταδιακή αύξηση της διάθεσης για επενδύσεις στην Ελλάδα στάθηκε ο CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτης μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

Στην βελτιωμένη εικόνα της οικονομίας συμβάλει και η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος, δήλωσε αλλά τόνισε ότι αυτό που ζητούν όλοι είναι η διατήρηση του σταθερού περιβάλλοντος. Προκειμένου να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να γίνουν επενδύσεις.

Το τραπεζικό σύστημα και θέλει και μπορεί να χρηματοδοτήσει. Ως προς τα νέα εργαλεία που σχεδιάζονται (ΤΧΣ και ΤτΕ) είναι σημαντικά. Δεν είναι τυχαίο ότι εσχάτως υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στο χρηματιστήριο, σχολίασε. «Το 2019 είναι χρονιά-σταθμός για τις τράπεζες», είπε και δήλωσε ότι η Alpha Bank είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ του CEO της ALPHA BANK 

Η Ελλάδα εξέρχεται από μία δεκαετή περίοδο οικονομικής αστάθειας καταγράφοντας θετικό ρυθμό ανάπτυξης για εννέα συναπτά τρίμηνα. Λίγους μήνες μετά την έξοδο της χώρας από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο 2018, είναι ορατή η βελτίωση των συνθηκών η οποία αποτυπώνεται και στη σταδιακή αύξηση της διάθεσης για επενδύσεις στην Ελλάδα από διεθνή χαρτοφυλάκια.

Ήδη η Ελληνική Δημοκρατία επανήλθε στις αγορές στα τέλη του Ιανουαρίου 2018, με την επιτυχημένη έκδοση 5ετούς ομολόγου, ενώ αναμένεται στο επόμενο διάστημα νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου.

Όλες αυτές οι ευνοϊκές εξελίξεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τροφοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Επιπλέον, στη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας συμβάλλουν η αύξηση των τιμών των ακινήτων για πρώτη φορά από το 2009  (+1,3% σε ετήσια βάση) καθώς και του αριθμού των νέων οικοδομικών αδειών, και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (+3,4% για το εννεάμηνο 2018) ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης της ανεργίας (στο 18,5%, μειούμενη κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες από το ιστορικό υψηλό του 2013).

Ασφαλώς, η εδραίωση του θετικού κλίματος είναι συνάρτηση μίας σειράς παραγόντων, όπως η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον. Εν τέλει, μία διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτεί αύξηση των επενδύσεων την οποία θα κληθεί να συγχρηματοδοτήσει το τραπεζικό σύστημα από κοινού με ιδιωτικά κεφάλαια.

Το τραπεζικό σύστημα θέλει και μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται ακόμα μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των τραπεζών για την εξυγίανση των ισολογισμών τους. Η προσπάθεια όμως αυτή μπορεί πλέον να στηριχθεί στο ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία και να επιταχυνθεί με τη βοήθεια νέων εργαλείων που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση των τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών για χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρόκειται για μια τοποθέτηση στις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας η οποία επιτρέπει την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και αρκετούς μήνες καταγράφονται θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον:

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σχεδίων αναδιάρθρωσης στο τέλος του 2018
  • Η εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA
  • Η αύξηση των καταθέσεων και η μείωση του δείκτη δανείων/χορηγήσεις σε ποσοστό περί το 100%
  • Η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης με αύξηση του όγκου των repos και έκδοση καλυμμένων ομολογιών
  • Η αύξηση των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις
  • Η εξοικείωση των Πελατών με την ψηφιακή τραπεζική
  • Ο περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας
  • Η διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο υψηλότερο των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, παρά το αυξημένο κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Το 2019 είναι κρίσιμο έτος για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Σταδιακά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι τράπεζες να αξιοποιήσουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική οικονομία.

Η Alpha Bank έχει όλες τις προϋποθέσεις για να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να επιτύχει τους στόχους της. Το ισχυρό αποτύπωμα της εταιρικής μας ταυτότητας στην ελληνική αγορά, τα υψηλά κεφάλαιά μας που δίνουν ευελιξία στην ανάληψη πρωτοβουλιών και, κυρίως, το εξαιρετικό Ανθρώπινο Δυναμικό, αποτελούν εχέγγυα της επιτυχίας μας.