Βασιλική Λαζαράκου: Εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της ESMA

H κυρία Βασιλική Λαζαράκου πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

H Πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, εξελέγη στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνα από το Συμβούλιο Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA Board of Supervisors που αποτελείται από τους προέδρους των 27 εποπτικών αρχών της ΕΕ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA (ESMA Management Board), με θητεία που λήγει τον Ιούνιο του 2023. Το Management Board της ESMA έχει κύριο ρόλο να διασφαλίζει την πιστή εκτέλεση της αποστολής της σύμφωνα με τον Κανονισμό της και επιβλέπει τα θέματα διαχείρισης και συντονισμού της ευρωπαϊκής Αρχής.

Η εκλογή της κ. Λαζαράκου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ESMA αποτελεί θετική εξέλιξη για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή της στον ευρωπαϊκό θεσμικό φορέα, σε μία περίοδο που είναι σε εξέλιξη σημαντικές διεργασίες στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κεφαλαιαγορές