Βασίλειος Ψάλτης (Alpha Bank): Εθνική προτεραιότητα οι επενδύσεις για όλη την ερχόμενη δεκαετία

Έτος καμπής χαρακτήρισε το 2019 για την ελληνική οικονομία κατά το οποίο διαμορφώθηκε περιβάλλον υψηλής εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας, μεγάλη βελτίωση επιχειρηματικών και καταναλωτικών προσδοκιών και θεαματική πτώση στο επασφάλιστρο κινδύνου των ομολογιακών τίτλων της ελληνικής δημοκρατίας, ο Βασίλειος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βήμα (29/12/2019).

Ο κ. Ψάλτης αναφερόμενος στο 2020 σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία πραγματοποιεί τα πρώτα ουσιαστικά βήματα εξόδου από την κρίση, μέσα σε ένα περιβάλλον ασταθές λόγω του εμπορικού προστατευτισμού, αδυναμίας του κλάδου μεταποίησης της ευρωζώνης και γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας. Αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν αλλά δεν ακυρώνουν την ισχυρή δυναμική που υπαγορεύουν οι εγχώριες οικονομικές εξελίξεις. Έτσι η οικονομία θα διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που είχε το τρέχον έτος, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί μεν αλλά με ασθενέστερο ρυθμό σε σχέση με το εισόδημα καθώς η αποταμίευση θα επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, δηλαδή σε θετικό έδαφος και τα νοικοκυριά  θα επιχειρούν να καλύψουν τις πρόσθετες δαπάνες που ανέλαβαν κατά την περίοδο της κρίσης. Συνεπώς, η αναπτυξιακή δυναμική των επόμενων ετών αναμένεται να βασισθεί περισσότερο στην επενδυτική δαπάνη απ’ ότι στη δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση ενώ καθοριστικής σημασίας είναι και η διατήρηση της υψηλής συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ, αναφέρει ο κ. Ψάλτης, ο οποίος κάνει ειδική μνεία στη σημασία των επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πρόκληση για τη χώρα η προσέλκυση επενδύσεων όχι μόνο για το 2020 αλλά για την ερχόμενη δεκαετία, λόγω της επενδυτικής άπνοιας που αποδυνάμωσε το παραγωγικό κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η αντιμετώπιση του επενδυτικού ελλείμματος συνιστά εθνική προτεραιότητα και προϋποθέτει την αποφασιστική μετάβαση του λόγου των επενδύσεων προς το ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα. 

Πως θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος

Ο κ. Ψάλτης αναφέρει και τον τρόπο που θα επιτευχθεί ο εθνικός αυτός στόχος:.

  1. Με την προσέλκυση μεγαλύτερου μεριδίου άμεσων ξένων επενδύσεων.
  2. Με την ενεργό υποστήριξη από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
  3. Με την πλήρη υλοποίηση  του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο συχνά στα χρόνια των προγραμμάτων προσαρμογής συμπιεζόταν με σκοπό να επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων επενδύσεων για την οικονομική μεγέθυνση είναι υψηλότερος από κάθε άλλο είδος δαπάνης ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις δημόσιες υποδομές που υποχώρησαν κατά τη διάκρεια της οικονομικής κρίσης και περιορίζει το κόστος παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο κ. Ψάλτης καταλήγει επισημαίνοντας ότι πέραν των οικονομικών στόχων και μεγεθών, πρέπει να αλλάξει και το κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδος. Σοφότεροι από την κρίση οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες απασχόλησης και συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας. Μόνο έτσι θα κινητοποιήσουμε το σύνολο των Ελλήνων εντός και εκτός συνόρων στον εθνικό στόχο να απαλλαγούμε από τα βάρη που μας κληροδότησε η κρίση και να επιστρέψουμε ως χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.