Βασίλειος Ψάλτης: Προτεραιότητα ο μετασχηματισμός της Alpha Bank

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 (9μηνο 2019) των τραπεζών απομονώσαμε τις δηλώσεις των διευθύνοντων συμβούλων για να καταγράψουμε πρώτον την αίσθησή τους για το πως βλέπουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας δεδομένου ότι οι τραπεζικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και δεύτερον για το τι λένε για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει στους οργανισμούς που διοικούν:

Βασίλειος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος Αlpha Bank: 

  1. Προτεραιότητα ο μετασχηματισμός του λειτουργικού μοντέλου της Alpha Bank
  2. Αποφασιστική αντιμετώπιση των μη εξυπρετούμενων ανοιγμάτων με τιτλοποιήσεις και χρήσης του προγράμματος HAPS (Ηρακλής)
  3. Πώληση σε ξένο εταίρο ποσοστού της εταιρείας Cepal, που ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
  4. Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Oι δηλώσεις με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 9μήνου:

«Ξεκινάμε σήμερα τη διαδικασία μετασχηματισμού της Alpha Bank, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία μας.

Η εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε μία συναλλαγή τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 12 δισ., η οποία θα αποτελέσει ορόσημο για την αγορά. Θα αξιοποιήσουμε πλήρως το Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων (HAPS) που δημιουργείται μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Πρόθεσή μας είναι να ενσωματώσουμε την πλατφόρμα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal Hellas, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων τρίτων επενδυτών στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση κορυφαίου διεθνούς εταίρου που θα αναβαθμίσει τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Διαβεβαιώνουμε το Προσωπικό μας που συμμετέχει στη συναλλαγή αυτή για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας του.
Αυτή η μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού μας, δεν οδηγεί μόνον σε δραστική μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αλλά μας επιτρέπει να δρομολογήσουμε με αποφασιστικό τρόπο τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, τοποθετώντας και πάλι τους Πελάτες μας στο επίκεντρο και προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από μία πιο αποτελεσματική πλατφόρμα εξυπηρέτησης. Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής, με σαφή
καταμερισμό αρμοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής μας ομάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην επίτευξη των στόχων μας, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε μία νέα εποχή».