Βασίλης Ψάλτης: «Κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου»

Πάνω από 5,1 δισ. ευρώ ήταν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Ως αποτέλεσμα η υπερκάλυψη της έκδοσης έφτασε σε διψήφια επίπεδα, επίδοση εντυπωσιακά καλύτερη συγκρινόμενη με αντίστοιχες πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.

Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στις προοπτικές της Τράπεζας και στο Στρατηγικό της Σχέδιο για την επόμενη τριετία.

Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους 5,1 δισ. Ευρώ.

Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg, «η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank επέτρεψε στην Τράπεζα να το τιμολογήσει στη μισή τιμή από την αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από 7 μήνες». (Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε 8,25% για την Εθνική Τράπεζα τον Ιούλιο του 2019 και σε 9,75% για την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο του 2019). «Η ραγδαία μείωση του κόστους», σημειώνει το Bloomberg, «αντανακλά αφενός την ‘πείνα’ των επενδυτών για αποδόσεις στα ομόλογα της ζώνης του Ευρώ αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω των προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους».

Το επιχειρησιακό πλάνο της Alpha Bank και βεβαίως το σχέδιο αποφασιστικής απομείωσης των NPEs «Galaxy» βρέθηκαν στο επίκεντρο του διήμερου roadshow (4- 5/2/2020) σε Παρίσι και Λονδίνο που πραγματοποίησε η διοικητική ομάδα της Αlpha Bank, υπό τον CEO του Ομίλου Βασίλη Ψάλτη. Κατά τη διάρκεια του roadshow πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με 68 διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές από Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Ασία.

Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

Η έκδοση του Tier 2 ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Το Ομόλογο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και έχει λάβει αξιολόγηση με Caa2 από τη Moody’s και CCC από την S&P. Η ομολογία εκδόθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN).