Βουτιά 12,2% ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο – Πτώση 12,5% για μεταποίηση

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 12,2% έναντι αύξησης 6,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 25,8%.

Η μείωση 12,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιανουαρίου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2020 προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

Μείωση κατά 12,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ειδών ένδυσης.

Αύξηση κατά 21,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 16,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

• Μείωση κατά 4,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Πτώση 13,4% στο Φεβρουάριος 2019 – Ιανουάριος 2021

Για το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020, ο μέσος Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 13,4%.