Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Νομοσχέδιο για προστασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αθέμιτες πρακτικές

Νομοσχέδιο για την στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα προβλέπει νομοσχέδιο για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες πρακτικές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προωθεί ο αρμόδιος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και αναμένει τον προγραμματισμό του για να κατατεθεί στη Βουλή, να συζητηθεί και να ψηφιστεί ώστε να γίνει νόμος του κράτους.

Ποιους αφορά

Το νομοσχέδιο αφορά επιχειρήσεις του κλάδου με τζίρο από 2 εκατ. ευρώ και κάτω. Σε αυτό περιλαμβάνονται επίσης όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» για όλα τα προϊόντα, αλλά κι αυτά που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, είτε με την ιδιότητά τους ως παραγωγού είτε με αυτή ως αγοραστή, δηλαδή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα τέτοιων φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου ή ομάδας, ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αγοράζει γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου

Τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου, το οποίο θα ενισχύει και θα διασφαλίσει το εισόδημα των αγροτών, περιέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος απαντώντας σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή, επισήμανε ότι το νομοσχέδιο θα προστατεύει παραγωγούς από αθέμιτες πρακτικές:

– που αναπτύσσονται εις βάρος τους

– θα επιτρέπει στους αγρότες μας να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση,

– θα υποχρεώνει την ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων όρων στις συμφωνίες που θα συνάπτονται μεταξύ αυτών και των αγοραστών των προϊόντων τους

– θα ορίζει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πληρωμών, τα οποία θα τους επιτρέπουν να προγραμματίσουν τη δραστηριότητά τους και τη ζωή τους.

– θα προβλέπει και έναν ελεγκτικό μηχανισμό, για να εξασφαλίσει την τήρησή του.

Τι προβλέπει

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης και την «Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο:

* αποσαφηνίζονται οι όροι που οφείλουν να διέπουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των προμηθευτών των αγροτικών προϊόντων και των αγοραστών, εστιάζοντας στις εμπορικές πράξεις στις οποίες εμπλέκονται οι μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες,

* μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εξόφλησης των παραγωγών, ο οποίος καθορίζεται το ανώτερο σε 30 ημέρες για την πώληση ευαλλοίωτων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και σε 60 ημέρες για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα,

* αντιμετωπίζεται η πρακτική της ανοιχτής τιμής που εφαρμόζεται στη χώρα μας και η οποία παραβιάζει τους κανόνες των καλών συναλλαγών,

* ενσωματώνεται η παραπάνω Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.