Υπ. Υποδομών: Αποζημίωση 5 εκατ. ευρώ στη Νέα Οδό λόγω απώλειας εσόδων για μη λειτουργία διοδίων

Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ δέσμευσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αποζημίωση της κοινοπραξίας Νέα Οδός Α.Ε. για απώλεια εσόδων λόγω γεγονότων ευθύνης του ελληνικού δημοσίου.

Το ποσό αφορά σε απώλεια εσόδων για το πρώτο εξάμηνο του 2020 λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Σταθμών Διοδίων Βαρυμπόμπης (πλευρικός), Αγίου Στεφάνου (πλευρικός) και Χαλκίδας (μετωπικός), που περιλαμβάνονται στις Υπολειπόμενες Εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 22.12.2017 «Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Περιόδου Τ1 της Σύμβασης Παραχώρησης», το άρθρο 3 της από 10.04.2019 Συμπλήρωσης  της από 22.12.2017 «Συμφωνίας Ολοκλήρωσης Περιόδου Τ1 της Σύμβασης Παραχώρησης» και σε εφαρμογή του άρθρου 26.5 της από 19.12.2006 Σύμβασης Παραχώρησης (Ν.3555/2007 ΦΕΚ Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.