Υπό διαπραγμάτευση και οι νέες μετοχές της Audiovisual (Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος)

Από 26/03/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 26.666.665 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» IKIr.AT (GRS489003004) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 129.514.137 (ΚΟ) μετοχές.