ΠΣΕ: Υπό πίεση οι εξαγωγές λόγω πετρελαιοειδών

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του «μαύρου χρυσού» επηρέασε αρνητικά το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας, με αποτέλεσμα οι ελληνικές εξαγωγές συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών τον Οκτώβριο του 2019 να σημειώσουν κάμψη 9,1%, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδρσμος Εξαγωγέων.
Αντίθετα, στο ίδιο διάστημα οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισαν άνοδο 3,1%, διατηρώντας τη δυναμική τους.
Αισιοδοξία πάντως, δημιουργεί η επιστροφή της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την τόνωση της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών επιχειρήσεων. Ήρθη ένα τεράστιο εμπόδιο, το οποίο υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα και επιβάρυνε τη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων προς όφελος της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αναφέρει ο ΠΣΕ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Οκτώβριο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και μεγάλη ποσοστιαία μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,6%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειωμένη κατά -22,9%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν μεγαλύτερη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ (6,9%) και μικρότερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-4,3%).

Οκτώβριος 2019
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2018 Μερίδιο 2019
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.640,6 1.699,3 3,6% 52,0% 59,3%
Τρίτες Χώρες 1.511,6 1.165,9 -22,9% 48,0% 40,7%
ΣΥΝΟΛΟ 3.152,2 2.865,2 -9,1%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.328,4 1.420,5 6,9% 65,4% 67,9%
Τρίτες Χώρες 701,7 671,6 -4,3% 34,6% 32,1%
ΣΥΝΟΛΟ 2.030,1 2.092,1 3,1%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών- μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Οκτώβριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 59,3% από 52% τον Οκτώβριο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 40,7% από 48% τον Οκτώβριο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,9% και των τρίτων χωρών στο 32,1%.

Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2018 Μερίδιο 2019
Ευρωπαϊκή Ένωση 14.637,4 15.808,5 8,0% 52,6% 56,1%
Τρίτες Χώρες 13.180,8 12.351,9 -6,3% 47,4% 43,9%
ΣΥΝΟΛΟ 27.818,2 28.160,4 1,2%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση 12.543,6 13.205,2 5,3% 68,3% 68,6%
Τρίτες Χώρες 5.816,8 6.053,9 4,1% 31,7% 31,4%
ΣΥΝΟΛΟ 18.360,4 19.259,1 4,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (8%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-6,3%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 5,3% και ελαφρά μικρότερη αύξηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,1%.

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Οκτώβριο του 2019 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τρεις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν υποχώρηση: Πολύ μεγάλη μείωση καταγράφεται για τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα (-30,8%) και για τα Λάδια (-45,9%) και μικρότερη μείωση (-8,1%) για τα Βιομηχανικά Προϊόντα.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφουν οι εξαγωγές Εμπιστευτικών Προϊόντων (+28,3%), Μηχανημάτων (+15%), Χημικών (+14,8%), Ποτών & Καπνού (+12,9%) και Διάφορων Βιομηχανικών προϊόντων (+11,8%). Μικρότερες αυξήσεις εξαγωγών, εμφανίζουν τα Τρόφιμα & Ζώα ζώντα (+4,8%) και οι Πρώτες Ύλες (+2%).

Οκτώβριος 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 1.131,9 783,5 -30,8%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 470,9 432,9 -8,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 379,5 397,8 4,8%
ΧΗΜΙΚΑ 326,4 374,7 14,8%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 296,3 340,8 15,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 217,7 243,3 11,8%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 146,5 149,4 2,0%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 58,2 65,7 12,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 37,5 48,1 28,3%
ΛΑΔΙΑ 53,6 29,0 -45,9%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου του 2019 σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+24,7%) και των Χημικών (+18,4%), ενώ επίσης ανοδικά κινούνται οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (+7,3%), των Μηχανημάτων (+7,1%), των Ποτών & Καπνού (+4,7%) και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+2,6%).

Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2018, σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (-45,6%), Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-6,2%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-6,1%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-2,5%).

Ιανουάριος-Οκτώβριος  2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 9.599,6 9.005,7 -6,2%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 4.417,0 4.308,2 -2,5%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.830,9 3.929,2 2,6%
ΧΗΜΙΚΑ 2.880,7 3.411,6 18,4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.447,8 2.622,5 7,1%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.892,9 2.360,8 24,7%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.065,6 1.143,2 7,3%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 595,2 623,4 4,7%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 462,7 434,3 -6,1%
ΛΑΔΙΑ 590,6 321,3 -45,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Μεγάλη μείωση των εξαγωγών τον Οκτώβριο