Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από Andromeda Seafood για Νηρέα και Σελόντα

Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. ανακοίνωσε η ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA. Για την Νηρέας η  Andromeda Seafood προσφέρει €0,23 σε μετρητά, για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή για τις υπόλοιπες  75.447.653 μετοχές ή ποσοστό περίπου 25,66% που δεν κατέχει. Για την … Continue reading Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από Andromeda Seafood για Νηρέα και Σελόντα