Υπογραφή από Περιφέρεια Κρήτησης 39 επενδυτικών σχεδίων για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο

 

Tην υπαγωγή 39 επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο υπέγραψε o περιφερειάρχης Κρήτης, Στ. Αρναουτάκης. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων των σχεδίων αυτών ανέρχεται σε  6,4 εκατομμύρια ευρώ και 14 εκατ. ευρώ είναι η φορολογική απαλλαγή.

Για τα 39 επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προηγήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και η έκδοση του οριστικού πίνακα από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.

Το ακριβές και συνολικό ύψος επιχορήγησης είναι 6.380.236,59 ευρώ και το ακριβές συνολικό ποσό φορολογικής απαλλαγής (ΦΑ) 14.159.547,75 ευρώ.

Οι επενδύσεις αφορούν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και προϊόντων, λατομικές δραστηριότητες, κατασκευή, βιομηχανική δραστηριότητα, εμπόριο, εισαγωγές, τυποποίηση και εμφιάλωση νερού.