Υπογραφή Συμφώνου Αδελφοποίησης του ΕΒΕΑ και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης

Με την υπογραφή Συμφώνου Αδελφοποίησης μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης επισφραγίστηκε η συνεργασία μεταξύ των δύο επιμελητηρίων. Η υπογραφή του Συμφώνου πραγματοποιήθηκε χθες κατά τη διάρκεια του διεθνούς ψηφιακού συνεδρίου: “Exports turn Crisis into Opportunity”, το οποίο διοργάνωσαν από κοινού ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων και  το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης  και τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Σύμφωνο Αδελφοποίησης υπέγραψαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και Μάρκος Δρακοτός, πρόεδροι των δύο επιμελητηρίων, ενώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης εκπροσώπησε στην Αθήνα ο κ. Αντώνης Κοντομίχαλος. Σκοπός της συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων είναι η από κοινού προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της ελληνοαμερικανικής επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, η διοργάνωση και προώθηση κοινών εκδηλώσεων μεταξύ των δύο φορέων, καθώς γενικότερα η ανάπτυξη των ελληνικών και ελληνοαμερικανικών συμφερόντων τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στο ρόλο των επιμελητηρίων και στη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πορεία ανάκαμψης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα  τελευταία χρόνια, παρά το αντίξοο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποκτά σταδιακά αλλά σταθερά εξωστρεφή προσανατολισμό. Σήμερα, οι ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις: με περίπου 270 επιχειρήσεις να πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ αυτών καλύπτουν το 25,9% των εξαγωγών.

Ρόλο – κλειδί, λοιπόν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, έχει η ενδυνάμωση και η στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι οποίες αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εξωστρεφή τους ανάπτυξη, λόγω έλλειψης κρίσιμης μάζας, έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, δυσκολιών δικτύωσης και πρόσβασης σε ενημέρωση κ.ά.

Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι τα Επιμελητήρια δίνουν ένα μεγάλο αγώνα. Αγώνα για τη στήριξη της μικρομεσαίας εξαγωγικής επιχείρησης, μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων και υπηρεσιών. Αλλά και με τη διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων και αιτημάτων προς την Πολιτεία.

Θα αναφέρω συνοπτικά κάποιες από αυτές τις δράσεις:

Τα Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τις εξαγωγικές αγορές, αλλά και για τις διαδικασίες ίδρυσης μίας εξαγωγικής επιχείρησης. Βρίσκονται σε επαφή με τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Υπαλλήλους των ελληνικών Πρεσβειών στο εξωτερικό, διοργανώνουν εμπορικές αποστολές σε ξένες χώρες αλλά και αποστολές ξένων χωρών προς την Ελλάδα, οργανώνουν εμπορικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, ενώ παρακολουθούν διεθνή προγράμματα με εμπορικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των θεμάτων εξωτερικού εμπορίου μπορούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, παρέχοντας τους πληροφορίες για πιθανούς ξένους εταίρους (εισαγωγείς κλπ.), για τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τις περισσότερες ξένες αγορές, καθώς και για τις διαδικασίες εξαγωγής, πληρωμών, δασμών, τελωνείων.

Επιπλέον, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα, με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, πραγματοποιούμε σε συστηματική βάση έρευνες και μελέτες – θα αναφέρω χαρακτηριστικά την πρόσφατη έρευνα του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την Ernst&Young.

Οι μελέτες αυτές, σε συνδυασμό με την καθημερινή ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από τις επιχειρήσεις – μέλη μας, μας επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά. Των προβλημάτων και των δυσκολιών, αλλά και των ευκαιριών και των δυνατοτήτων εξωστρέφειας, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή της χώρας. Και με τη γνώση αυτή, μπορούμε να διατυπώνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και αιτήματα προς την Πολιτεία.

Γιατί, βεβαίως, η προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν περνά μόνο από το χέρι μας.

Χρειάζονται ευρύτερα μέτρα πολιτικής, τα οποία και δεν παύουμε να ζητάμε από την Πολιτεία. Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα δεν έχουμε πάψει ποτέ να πιστεύουμε στο όραμα και στις ικανότητες των Ελλήνων εξαγωγέων. Δεν έχουμε πάψει και δεν θα πάψουμε ποτέ, να υποστηρίζουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στις προσπάθειές τους”.