Υπουργικό συμβούλιο: 9 νομοθετικές πρωτοβουλίες για ΑΕΙ, πολιτισμό, κορωνοϊό και «καλή νομοθέτηση»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εξέδωσε ανακοίνωση για συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2020.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το τολμηρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο της Κυβέρνησης κατατείνει σε έναν στόχο: «Από τη μία πλευρά η χώρα να μείνει προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού και από την άλλη να διαθέτει έναν οικονομικό και κοινωνικό οδικό χάρτη για να πιάσει ξανά το νήμα της μετάβασης στην ομαλότητα και την ανάπτυξη.»

Στη συνεδρίαση έγινε απολογισμός του κυβερνητικού έργου του έτους που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και αντίστοιχος προγραμματισμός ενός γενναίου πλέγματος μεταρρυθμίσεων για την επόμενη χρονιά. Συζητήθηκαν μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια, πρωτοβουλίες και σχέδια δράσης, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις κρίσεις, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Που έχουν μία βασική στόχευση: Να κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Αναλυτικά:

1.Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για το σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι..

Η παρακάτω δέσμη ρυθμίσεων, με γνώμονα τη συνολική βελτίωση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επανοριοθετεί τη σχέση των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διάρκεια φοίτησης σε αυτή. Ειδικότερα:

Α. Ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, επομένως και τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών και τη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου. Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των Α.Ε.Ι. και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Β. Ρυθμίσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δύο φάσεις.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε Πανεπιστημιακό Τμήμα εισαγωγής. Ενθαρρύνονται, έτσι, οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών, η απαλοιφή του φαινομένου των εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Γ. Ρυθμίσεις για τη θέσπιση ορίου φοίτησης

Προτείνεται όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

2.Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα Α.Ε.Ι..

Η δέσμη αυτή ρυθμίσεων περιλαμβάνει τη διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των ΑΕΙ, όπως η ελεγχόμενη είσοδος, την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο, και τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), αποτελούμενης από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που θα υπάγονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Στόχος είναι η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

3.Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη παρουσίασε νομοσχέδιο για τη μετατροπή ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται η αναδιάταξη του πλαισίου των μουσείων και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά ώστε να μην αποτελούν απλώς θεματοφύλακες συλλογών, αλλά σύνθετους θεσμούς με επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η απεμπλοκή από το κεντρικό Κράτος των 5 μεγάλων μουσείων της χώρας και η μετατροπή τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτά διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και, συνεπώς, μεγαλύτερη ευελιξία και ταυτόχρονα σταδιακής μείωσης των κρατικών πόρων τους. Στόχος της μετατροπής είναι τα μουσεία αυτά, αξιοποιώντας τις τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, επικοινωνίας και marketing, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους με υιοθέτηση νέων στρατηγικών και αυτενέργεια. Η οργάνωση και η λειτουργία κάθε Μουσείου καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι πόροι κάθε Μουσείου θα προέρχονται από: (α) το αντίτιμο του εισιτηρίου, (β) τα έσοδα των αναψυκτηρίων/εστιατορίων, (γ) εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, προβολή και εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού τους υλικού, (δ) την επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ε) από διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, (στ) δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες, κάθε είδους εισφορές.

4.Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την: α) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και γ) Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.

Ειδικότερα:

Α. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Αναβαθμίζεται η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο με διακριτή νομική προσωπικότητα, λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Συστήνεται θέση Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο οποίος θα συντονίζει τις εργασίες του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Μειώνεται ο αριθμός των μελών της από 32 σε 18 κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις στην προηγούμενη σύνθεση και να ενισχυθεί η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά της Επιτροπής. Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκη έως 4 μελών που ορίζονται από ερευνητικά ιδρύματα ή οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιλέγονται από την Ολομέλεια της Επιτροπής, με κριτήριο, για 2 τουλάχιστον από τους ανωτέρω φορείς, την κατά το δυνατό οριζόντια κάλυψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Β. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.

Συστήνεται Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Αρχή διαμορφώνει προδιαγραφές προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς, όπως στο φυσικό, δομημένο, ψηφιακό περιβάλλον, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών. Συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, Γενικοί Γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΕΣΑΜΕΑ.

Γ. Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Διεύρυνση του αντικειμένου της Επιτροπής Βιοηθικής, ώστε να αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας ως προς τους τομείς, όχι μόνο των επιστημών της ζωής αλλά και των νέων τεχνολογιών εν γένει, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής.

5.Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε την αποτίμηση του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης και την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης.

Μετά από μια παρουσίαση των βασικών καινοτομιών του νόμου για το επιτελικό κράτος και των εγχειριδίων καλής νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ανέδειξε την εδραίωση επιμέρους πρακτικών στα 144 νομοσχέδια που έχουν ψηφισθεί από τον Ιούλιο 2019 και επεσήμανε τους βασικούς κανόνες καλής νομοθέτησης που πρέπει να ακολουθεί η Κυβέρνηση. Αναδείχθηκαν η σημαντική μείωση που έχει ήδη επιτευχθεί στον αριθμό των επειγόντων και κατεπειγόντων νομοσχεδίων, η αύξηση του μέσου χρόνου διαβούλευσης των νομοσχεδίων που ανέρχεται σε 15 ημέρες κατά το 2020 έναντι σχεδόν 7 ημερών κατά το 2019 και 5,5 ημερών κατά το 2018, όπως επίσης η μείωση κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 30% του αριθμού των τροπολογιών και κατά ποσοστό που προσεγγίζει το 50% των εκπρόθεσμων τροπολογιών.

6.Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος παρουσίασαν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021.

Το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2021» είναι ένα μελετημένο πρόγραμμα. Με τακτικούς στόχους και στρατηγικές κατευθύνσεις για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Οι δράσεις του κατανέμονται ανά Υπουργείο και αποκρυσταλλώνονται σε μορφή συγκεκριμένων μέτρων τα οποία έχουν κοστολογηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Πρόκειται για έναν συνδυασμό μεταρρυθμίσεων με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και άμεσων έργων του 2021, όπως είναι για παράδειγμα, ο ΒΟΑΚ, ο άξονας Πατρών-Πύργου, η επέκταση του Μετρό στην Αθήνα και η πρόοδος του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών μας και τα νέα σωφρονιστικά καταστήματα στην Αττική και στην Κρήτη.

Στο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021, συνεχίζεται η διευκόλυνση των νέων επενδύσεων, η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ο εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι αποκρατικοποιήσεις, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ στον Δημόσιο Τομέα, μαζί με τη νέα διαδικασία προσλήψεων, προωθείται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η αποκέντρωση μέσω των «έξυπνων πόλεων».

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδίου, και το 2021, παραμένει η Κοινωνία. Με προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων. Τη δημιουργία ευκαιριών για όλους με γνώμονα την αύξηση της απασχόλησης, χωρίς αποκλεισμούς. Εργασία, Εκπαίδευση και Υγεία συνθέτουν ένα συνεκτικό τρίπτυχο στο Κυβερνητικό Σχέδιο 2021. Γι’ αυτό και ως επιμέρους ειδικός στόχος για το 2021 τίθεται η ολοκλήρωση του νέου Ε.Σ.Υ. με τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

7.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τη θέση Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα αποφασίστηκε να τηρηθεί η επετηρίδα με την προεπιλογή των έξι (6) πρώτων σε σειρά υποψηφίων.

8.Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας εισηγήθηκε τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορονοϊό.

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία, διαχείριση και αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας από τον ιό Covid-19, με στόχο τον έγκαιρο και ασφαλή εμβολιασμό όλων των ομάδων του πληθυσμού. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο, και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή έναν εκπρόσωπο του ΓΕΕΘΑ που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.

9.Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος εισηγήθηκε την παράταση ισχύος έως την 31.12.2021 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς διορισμούς και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς της υπ΄ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».