Υψηλές αποδόσεις και το 2019 για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους κατέλαβαν για ακόμη μία χρoνιά τα Alpha Αμοιβαία
Κεφάλαια (Α/Κ), που διαχειρίζεται η εταιρεία Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, προσφέροντας αξιόπιστη επαγγελματική διαχείριση, σε ένα διεθνές περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων.

Μεταξύ των Α/Κ που επενδύουν σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές, το Alpha Ελληνικό
Ομολογιακό Classic πέτυχε απόδοση 34,5% και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic με απόδοση 38,9% το 2019, κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους διατηρώντας επίσης την υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας.
Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση για το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Classic με απόδοση 11,3% που ξεχωρίζει στην πρώτη θέση ανάμεσα σε Α/Κ αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής.
Yψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Α/Κ, Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic με απόδοση 43,9% και Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό Classic με 42,4% σημειώνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις του έτους μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων της Alpha Asset Management.

Στον κόσμο των παγκόσμιων επενδύσεων, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA
Μετοχικό Classic πέτυχε απόδοση 28,2% και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό Classic 24,6%, από τις υψηλότερες αποδόσεις στο σύνολο των 33 Α/Κ της κατηγορίας τους το 2019, με το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic να διακρίνεται επίσης στην πρώτη θέση σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας.

Σημαντική απόδοση σημείωσε και το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Classic (+26,7%), καθώς και το Alpha Global Allocation Μικτό Classic (+15,3%), το οποίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση ανάμεσα στα Α/Κ αποκλειστικού διεθνούς προσανατολισμού της κατηγορίας του.

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με 30 χρόνια επενδυτικής παρουσίας και καινοτομίας στη διαχείριση κεφαλαίων συνεχίζει να παράγει αξία και να ανταμείβει πλήθος μεριδιούχων που συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια για την αποτελεσματική διαχείριση και κατανομή της περιουσίας τους. Διαθέτει 25 διεθνώς αναγνωρισμένα Alpha Α/Κ που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς αγορές και αναπτυσσόμενους κλάδους, κάνοντας προσιτό σε όλους τον κόσμο των επενδύσεων και προσφέρουν διαχρονικά κορυφαίες αποδόσεις.