Ζαββός: Ρυθμίζονται οι διατραπεζικές προμήθειες για τις πληρωμές με κάρτες

Διατάξεις για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνονται στις διατάξεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Όπως ανέφερε, μιλώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, οι διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες ρυθμίζονται με τα άρθρα 60 έως και 62 του σχεδίου νόμου και βάσει αυτών θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015. Καθορίζονται, επίσης, οι αρμόδιες αρχές, οι κυρώσεις που επιβάλλει καθεμία από αυτές, καθώς και οι τρόποι επίλυσης των διαφορών. Με το πλέγμα των νέων διατάξεων που εισάγονται στο σ/ν, προβλέπεται και η συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έτσι, επιλύεται σε μεγάλο βαθμό ένα θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές τη Βουλή, δηλαδή, το ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει και να επιβάλλει κυρώσεις στις περιπτώσεις διατραπεζικών προμηθειών που επιβάλλονται όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτες.

Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το άρθρο 63. Όπως είπε ο κ. Ζαββός, το άρθρο 63 αποσαφηνίζει αρμοδιότητες μεταξύ των αρμοδίων αρχών που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 2060/2012. Ο Κανονισμός αυτός αφορά άμεσες χρεώσεις της αγοράς πληρωμών για πιστωτικά ιδρύματα, για ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών. «Η αποσαφήνιση αυτή κρίναμε ότι είναι αναγκαία κατόπιν του σχετικού ελέγχου που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτού νομοθετήματος», είπε.

Το τρίτο σημείο αφορά στο άρθρο 65, βάσει του οποίου δίνεται παράταση στο χρόνο διενέργειας των τακτικών γενικών συνελεύσεων του έτους 2020 των αστικών συνεταιρισμών έως τον Απρίλιο του 2021. «Το κάνουμε αυτό, γιατί η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα, τα οποία επεβλήθησαν, εμπόδισαν σε πολλές περιπτώσεις την έγκαιρη διενέργειά τους. Γι’ αυτό είχαμε αρκετές συζητήσεις και αρκετά σχετικά αιτήματα. Παράλληλα και ανεξαίρετα από τη σχετική πρόβλεψη, στα οικεία καταστατικά παρέχεται παράταση και στη θητεία των διοικητικών συμβουλίων αυτών που εκλέγονται κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις όσο και αυτών που εκλέγονται σε άλλο χρόνο και η θητεία τους έληξε ή λήγει εντός του 2020 και η οποία όμως μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση».

Το τέταρτο θέμα έχει να κάνει με το άρθρο 68, το οποίο αναφέρεται σε θέματα του Brexit. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις ασφαλιστικές και τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τη συνέχιση των υποχρεώσεων έναντι ασφαλισμένων, ως την 31η/12/2021, εταιρειών του κλάδου που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες που ίσως ανακύψουν αν, τελικά, ως τις 31/12/2020 δεν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Για τον ίδιο λόγο, θα κατατεθεί και τη Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου, που διευρύνει την εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα για το διάστημα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η συμφωνία αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο κ. Ζαββός.