Επειδή δεν γίνονται θαύματα, ζημιογόνο και το τρίτο τρίμηνο για ΔΕΗ

Χρήστος Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Επειδή η νέα διοίκηση της ΔΕΗ που ανέλαβε προσφάτως με επικεφαλής τον Γεώργιο Στάσση δεν είναι διοίκηση θαυματοποιών κι επειδή το κόστος της ζημιάς που έγινε στη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια το αναλαμβάνουν κυρίως οι καταναλωτές (με την αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος), η αλήθεια είναι ότι και το γ΄τρίμηνο του 2019 ήταν ζημιογόνο.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση της εταιρείας, σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ζημιές 353,2 εκατ. ευρώ έναντι 274,8 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο του ίδιου έτους, κάτι που σημαίνει ότι το γ΄τρίμηνο παρέμεινε ζημιογόνο κατά -78,4 εκατ. ευρώ.
Όπως  σημειώνει η διοίκηση τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται αντιστροφή της τάσης «ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται από 1.9.2019 και του σχεδίου ανάταξης και εκσυγχρονισμού της Εταιρείας, που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης μιλάει στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», Αθήνα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2109

Να προσθέσουμε ότι θετικά στην πορεία της εταιρείας θα λειτουργήσει και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προσφάτως για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη ΔΕΗ / Επεξεργασία στοιχείων ceo.gr
σε εκατ. ευρώ 9μηνο Ιαν.-Σεπ. 2019 Α’ εξάμηνο 2019 Γ’ τρίμηνο 2019
Κύκλος εργασιών 3608.1 2305.2 1302.9
Ebitba 196.2 108.6 87.6
Κέρδη προ φόρων -416.8 -318.4 -98.4
Κέρδη/Ζημιές  μετά φορων -353.2 -274.8 -78.4
Πηγή: ΔΕΗ

Κατά τα άλλα ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ αυξήθηκε 3,4% στο 9μηνο στα 3,608 δισ. ευρώ (o κύκλος εργασιών στο α΄εξάμηνο είχε αυξηθεί με μεγαλύτερο ρυθμό ήτοι 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο).

Αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη εξελίχθηκαν ως εξής:
Το εννεάμηνο 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του έτους και μετά. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα και οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν να περιοριστούν από το β’ τρίμηνο και μετά, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ΝΟΜΕ χρησιμοποιούνταν για εξαγωγές αντί για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο 76,1% το μερίδιο αγοράς

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018 και αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκαν κατά 5,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018
αντίστοιχα.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).
Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 GWh έναντι 23.482 GWh πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατά 27,9% ή 3.081 GWh και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1% ή 1.585 GWh. Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.

Αυξημένες δαπάνες

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά € 119,3 εκατ. ή 3,4%, κυρίως λόγω:
– αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,
– αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές
– μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης,
– μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.
Οι λειτουργικές δαπάνες όμως επιδεινώθηκαν κατά 12,2% ή € 381,5 εκατ. ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά € 547,2 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:
– στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 14,8% και στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας
– στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους,
– στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής κατά 6,4% και
– στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Μείωση δαπανών μισθοδοσίας

Αντίθετα, θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, των λοιπών δαπανών και των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) – προσαρμοσμένα για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και την εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών- συρρικνώθηκαν κατά 73% σε € 96,9 εκατ. έναντι € 359,2 εκατ. πέρυσι.
Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 451,2 εκατ. έναντι ζημιών € 215,6 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε € 508,8 εκατ. έναντι € 528,6 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν € 3.906,7 εκατ., αυξημένο κατά € 214,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Ελπίδες για πραγματική μεταρρύθμιση στη ΔΕΗ

 

 

 

Η εταιρεία σε επιπε