Αττικές Εκδόσεις: €400.000 το τίμημα για το The Toc της Έλλης Στάη

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., που διευθύνεται από τον Θεοχάρη Φιλιππόπουλο ανακοίνωσε ότι προχώρησε προχώρησε στην εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.», που εκμεταλλεύεται την ειδησεογραφική ιστοσελίδα thetoc.gr και την ιστοσελίδα womantoc.gr. Το The Toc ιδρύθηκε από την δημοσιογράφο Ελλη Στάη, τον Λάμπη Ταγματάρχη και την οικογένεια Λάτση. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος έχει ένα ακόμα ειδησεογραφικό ηλεκτρονικό σάιτ το Capital.gr

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (399.900,97ευρώ) , χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας «THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των ιστοσελίδων www.thetoc.gr και www.womantoc.gr. Εδώ το ρεπορτάζ για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του, συνεχίζει τις επενδύσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (digital media), με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και ανταγωνιστικά, στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς.