PRODEA: Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών

Την Τετάρτξη 21 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της Prodea στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΠΡΟΝΤΕΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «PRODEAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε €300 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνταισε €8 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης.

Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:

(1) ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητουυπολοίπου ύψους περίπου €56 εκατ. κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου (09.07.2021).

Η εν λόγω αποπληρωμή δανείου σχετίζεται με την επένδυση στο ακίνητο Καρελά το οποίο έχειαναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και είναι πιστοποιημένο κατά LEED. Σεπερίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγωδανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα τουπό (2) κατανεμηθέν ποσό.

(2) το εναπομείναν ποσό ύψους €236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για πράσινες επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται καισυνδέονται αποκλειστικά με τις πράσινες επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσειςχαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις.

Η εταιρεία θα ενημερώνει τη διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσανομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως την πλήρη και οριστικήδιάθεσή τους σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινούγια τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της εταιρείας και του ημερήσιου δελτίου τιμών του Χ.Α.

Η εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τωνσχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 07.07.2021 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των ομολογιώνστην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. και την 09.07.2021ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματοςτης ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.