1.101 στρέμματα η συνολική έκταση που η Κυβέρνηση επίταξε σε Σάμο, Λέσβο και Χίο

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την επίταξη ακινήτων στα νησιά Σάμο, Λέσβο και Χίο «για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων», όπως αναφέρεται η συνολική έκταση που επιτάσσεται στα τρία νησιά αριθμεί 1.101 στρέμματα (1,101 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα).
Η μεγαλύτερη έκταση επιτάσσεται στη Χίο και αφορά σχεδόν το ήμισυ της συνολικής.

Α. Γεωτεμάχιο εκτός οικισμού, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 216.067,87 , κείμενο στον Δήμο Ανατολικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ».
Β. Γεωτεμάχιο εκτός οικισμού, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 260.986,00, κείμενο στον Δήμο Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου στη θέση «ΚΑΡΑΒΑΣ».
Γ. Γεωτεμάχιο εκτός οικισμού, έκτασης μέτρων τετραγωνικών 624.713,10, κείμενο στον Δήμο Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη θέση «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΚΟΣ – ΨΕΙΡΑ».

Να σημειωθεί ότι στην ΠΝΠ αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά δεν υπάρχει αναφορά εκτίμησης του πσού.

Επίσης στην ΠΝΠ αναφέρεται ότι η επίταξη αφορά χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η κυβέρνηση προχωρεί σε ΠΝΠ για την επίταξη ακινήτων για τη διαχείριση του προσφυγικού