ΑΑΔΕ: Διαγράφονται «χρέη» έως 10 ευρώ για 118.906 φορολογούμενους

Η ΑΑΔΕ ονομάζει «χρέη» ποσά έως 10 ευρώ που οι καταναλωτές φαίνεται να χρωστούν στο δημόσιο και τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους φορολογούμενους, καθώς εμφανίζονται ως οφειλέτες. Τα ποσά αυτά που τις περισσότερες φορές έχουν προκύψει από παραλείψεις των δημόσιων υπηρεσιών, διαγράφει η ΑΑΔΕ (αφορούν σε 118.906 φορολογουμένους) για την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι οφειλές που διαγράφηκαν, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.
• Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.
• Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου, κατά το χρόνο διενέργειας της διαγραφής.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.