ΑΑΔΕ: Σε εφαρμογή πλατφόρμα αιτημάτων επανεξέτασης για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και επιστρεπτέα προκαταβολή

Σε λειτουργία τέθηκε στην πλατφόρμα myBusiness Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εφαρμογή για τη διαχείριση των ενστάσεων (αιτημάτων επανεξέτασης) για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής:

• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:
 Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης.
 Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.
 Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου
2020, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από
την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης