Alpha Bank: Πώς κατανέμονται οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ – Υπερκαλύφθηκε 1,9 φορές η προσφορά

Στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς 154.762.156 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Alpha Bank, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η τράπεζα.

Η συνδυασμένη προσφορά στην ΑΜΚ των 800 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,9 φορές, υπογραμμίζει η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της στην οποία παρέχει πληροφορίες για την κατανομή των μετοχών και το χρονοδιάγραμμα για την είσοδο των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Τι αναφέρει ανακοίνωση

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κύρια Ανάδοχοςτης Δημόσιας Προσφοράς , στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσούτων Ευρώ 800.000.000, με καταβολή μετρητών, κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της (η «Αύξηση ΜετοχικούΚεφαλαίου»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1.Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα: (α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατάτη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), του Ν. 4706/2020, και των εκτελεστικών αποφάσεωντου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και
(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ήπερισσότερων εξαιρέσεων απότην υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Κανόνα 144Α (Rule144A)στις Ηνωμένες Πολιτείες (η «ΙδιωτικήΤοποθέτηση» και απόκοινούμε τη Δημόσια Προσφορά«Συνδυασμένη Προσφορά»).

2.Την 30 Ιουνίου2021 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά των Νέων Μετοχών.

3. Σε συνέχειατης από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχώνκαθορίστηκε σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, θα εκδοθείτο σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 800.000.000 Νέες Μετοχές.

5. Από τις Νέες Μετοχές: (α) 154.762.156 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

(i) 53.568.405απότις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 35% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατάτην έννοια του άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμούπερί Ενημερωτικών Δελτίων(οι «ΕιδικοίΕπενδυτές»),

(ii) 101.193.751απότις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό65% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»)

(β) 645.237.844απότις Νέες Μετοχές(ήτοι, ποσοστό81% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

6. Το ΤΧΣ,οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση: 

Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στην Paulson& Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησηςκαι 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

7. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 800.000.000,00 [Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ευρώ1,00* 645.237.844 Νέες Μετοχές = Ευρώ645.237.844,00) και Δημόσια Προσφορά (Ευρώ1,00 * 154.762.156 Νέες Μετοχές = Ευρώ 154.762.156,00)].

8. Λαμβάνοντας υπόψη κατάτον υπολογισμόμόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η συνολικήζήτηση που εκδηλώθηκε κατάτη Δημόσια Προσφοράαντιστοιχείσε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικόαριθμότων Νέων Μετοχών πουεπιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 154.762.156 απότις Νέες Μετοχές) κατά1,3 φορές περίπου.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατάτους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές: (α) η ζήτηση απότις 10.851αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατάτη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 141.078.693 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή101.193.751Νέες Μετοχές κατά1,4 φορές περίπου, και
(β) η ζήτηση απότις 70αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατάτη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 57.637.765 Νέες Μετοχές,υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 53.568.405 Νέες Μετοχές κατά 1,1 φορές περίπου.

9. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατάτη Συνδυασμένη Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής,αντιστοιχείσε 1.410.907.764 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικόαριθμότων Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά1,9φορές περίπου.

10. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδοχής, η Κύρια Ανάδοχος δεν ανέλαβεκαμία δέσμευση κάλυψηςΝέων Μετοχών.11.Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στο ως άνω χρονοδιάγραμμα.