Alpha Bank: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου – Στην Ελλάδα το 20% των νέων μετοχών – Στις 28 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά

Στη δημοσιότητα έδωσε η Alpha Bank την πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό για το ενημερωτικό δελτίο της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 28 Ιουνίου και λήγει στις 30. Στις 6 Ιουλίου ανακοινώνεται η έκβαση της δημόσιας προσφοράς, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών εκτιμάται στις 13 Ιουλίου.

Στην Ελλάδα θα κατανεμηθεί το 20% των νέων μετοχών της Alpha Bank, οι οποίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με τους ξένους να λαμβάνουν το 80% αυτών μέσω book building.

Όσον αφορά στην συμμετοχή των μετόχων, η Alpha Bank σημειώνει πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στη Ιδιωτική Τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%, ενώ η Paulson & Co Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της) δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Alpha Bank η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές. Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής, 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

«Νέες Μετοχές που κατανέμονται αλλά δεν καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, και αντιστρόφως.

Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων (κατά την έννοια της Ενότητας Ι, Μέρος 1 (92) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών».

Το τελικό ποσό κάλυψης των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα ισούται με τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τελικά θα τους χορηγηθεί πολλαπλασιαζόμενο επί της τελικής Τιμής Διάθεσης, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές. Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη ή, κατά περίπτωση, Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και στο Λογαριασμό Αξιoγράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας όπως καθορίσει τον επιμερισμό των Νέων Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (28 έως και 30 Ιουνίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί ωαπό τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίζεται σε €1,20 ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης την 1 Ιουλίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Δείτε την πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό