Alpha Trust: Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ

Πρόταση διανομής μερίσματος €0,15 ανά μετοχή προ φόρων και για διάθεση κερδών καλείται να εγκρίνει η Alpha Trust στην τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω ζητήματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος € 0,15 ανά μετοχή προ φόρων και Διάθεση Κερδών.

3. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας κατ’άρθρο 114 ν.4548/2018.

4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2021-31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις – Ορισμός ανεξαρτήτων μελών.

 8. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν.4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας τους καθώς και των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.4β ν.4706/2020.

9. Συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε μία Επιτροπή – Επαναπροσδιορισμός σύνθεσης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2
ν.4706/2020.

10. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ν.4706/2020.

11. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

12. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2021, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τατοίου αρ.21, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.