Αμετάβλητη στο 16,4% η ανεργία τον Ιανουάριο, αλλά ανοδική αναθεώρηση τον Δεκέμβριο (επίσης) στο 16,4%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε πως ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για τον Ιανουάριο 2020 διαμορφώθηκε σε 16,4% έναντι 18,5% τον Ιανουάριο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 16,4% τον Δεκέμβριο του 2019. Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ποσοστό ανεργίας στο 16,3%.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιανουάριο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.911.640 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 767.320 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.227.562 άτομα.
• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 45.907 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αύξηση 1,2%) και κατά 27 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.
• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 110.490 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (μείωση 12,6%) και κατά 448 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 0,1%).
• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 18.071 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αύξηση 0,6%) και
μειώθηκαν κατά 2.548 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 0,1%).

Ακολουθεί πίνακας των προσαρμογών που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή: