ΑΝΕΚ: Μεγαλύτερος μέτοχος η Τράπεζα Πειραιώς – Μειώθηκε το ποσοστό της Αμαλίας Βαρδινογιάννη

Με αφορμή τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές η Τράπεζα Πειραιώς (εκ των κατόχων των ομολογιών) αύξησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΚ αυξήθηκε κατά 10.843.999,50 ευρώ, λόγω μετατροπής 10.844.000 μετατρέψιμων ομολογιών σε 36.146.665 νέες μετοχές. Εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετατροπή μέρος των ομολογιών προχώρησαν η Alpha Τράπεζα, η Τράπεζα Αττικής και η Cross Ocean AGG Company, η οποία έχει αγοράσει ομολογίες από την Εθνική Τράπεζα (αλήθεια σε ποιά τιμή της αγόρασε;).

Πλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση,  η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 63.236.307 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,1298% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της ΑΝΕΚ έναντι ποσοστού 24,0939% πριν την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές. Στα δικαιώματα ψήφου περιλαμβάνονται 1.929.210 δικαιώματα τα οποία ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς λόγω ενεχυρίασης μετοχών.

Μετά την μετατροπή μέρους των ομολογιών σε μετοχές, η συμμετοχή του δευτέρου μεγαλύτερου μετόχου, δηλαδή της κυρίας Αμαλίας Βαρδινογιάννη υποχώρησε κάτω του 22% (διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο αδελφός της μετόχου Γιάννης-Ιωσήφ Βαρδινογιάννης).

Η εταιρεία που έχει προγραμματίσει την ετήσια τακτική της συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, έχει χρηματιστηριακή αξία μόλις 10 εκατ. ευρώ, λόγω του τεράστιου δανειακού της βάρους. Για το 2020 η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει οικονομικές καταστάσεις.