Ανέβασε στροφές +16,4% η βιομηχανία το Φεβρουάριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, τον Φεβρουάριο του 2021 μειώθηκε 2,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενο έτους αλλά αυξήθηκε σημαντικά +16,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 13,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16,4% τον μήνα Φεβρουάριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας
• Αύξηση κατά 16,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
• Μείωση κατά 4,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 18,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
• Αύξηση κατά 15,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,4% τον μήνα Φεβρουάριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας :

• Μείωση κατά 18,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

• Μείωση κατά 2,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, ποτοποιίας, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμένων μέσων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 5,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
• Αύξηση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς