Ανοδικά οι τιμές πρώτων υλών της βιομηχανίας τον Ιανουάριο, λόγω πετρελαίου

Ο Γενικός Δείκτης τιμών εισαγωγών προς τη βιομηχανία κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 2,9%.  Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,3%
και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,6%

Σε ότι αφορά επιμέρους κατηγορίες προϊόντων στην αύξηση συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 10,4%
 • Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 8,1%
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2,0%
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων 1,9%
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1,0%
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 0,9%
 • Κατασκευή επίπλων 0,8%
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 0,6%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 0,3%
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -0,1%
  Βιομηχανία τροφίμων -0,5%
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -1,1%

Πάντως σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος σημείωσε πτώση 4,8%.